08.05.2011
Andreas Ø. Pedersen

Danmarks Cykle Unions udråbt til Grønt Forbund

DIF har sidste år indført Grønt Forbund miljøbeviset til de specialforbund, som opfylder en række krav på miljøområdet, og DCU kan nu smykke sig med DIFs frømærke.
– At opnå at blive et grønt forbund har været et mål for os i bestyrelsen, så vi er meget tilfredse med at det nu er lykkes. Cykelryttere færdes i naturen, så det er naturligt for os også at tænke på miljøet omkring os, og gøre en indsats for at forbedre det, udtaler Jørgen Guldborg fra DCUs bestyrelse.
Kravene for at blive grønt forbund er:
– forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks
– forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
– forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
– forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
– forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
– forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
– Danmarks Cykle Union skal, som Grønt Forbund, overordnet arbejde for at sikre udfoldelsesmuligheder for cykelsporten under hensynsfuld anvendelse af naturen, anvende materialer under hensyntagen til bæredygtighed med mindst mulig skade på miljøet, nedbringe og begrænse energiforbruget og dermed forureningen og udbedre kendskab til og synliggøre sammenhænge mellem idræt og natur, miljø og planlægning. Der er udpeget personer i DCU som klubberne kan henvende sig til på natur -, miljø – og planlægningsområdet, og der er på flere punkter indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt, lyder forklaringen i en pressemeddelelse.