Posts Tagged ‘Klinge’

ROTOR XC2 SRAM Q-Rings

Posted on: marts 17th, 2013 by velo_admin

//OVAL// De ovale klinger er ikke en ny ting på markedet. I 80´erne og start 90´erne havde Shimano deres Biopace-klinger på markedet, men disse slog aldrig rigtig igennem, da de ud fra et biomekanisk synspunkt var skabt helt forkert. ROTOR har haft mere succes med deres klinger og de bliver nu brugt af både ryttere på World Tour’en og af World Cup MTB ryttere.
Klingerne er lavet ovale for at eliminere det døde punkt i trådet ved at geare ned, når pedalarmene står lodret. Derimod geares der op længere fremme i trådet, hvor vi har mere styrke i lårene. Ovaliteten af klingerne varierer dermed gearingen i forskellige punkter af trådet. Hvis du kører med en 38 tands klinge, føles klingen som en 36´er, hvor klingen er smallest og som en 40´er, hvor den er bredest. Derfor glider man nemmere igennem det oprindelige døde punkt.
Risikoen for skader skulle også mindskes ved, da belastningen på knæet bliver mindre i de dele af trådet, hvor knæet er mest sårbar.
Klingerne kan indstilles efter ROTOR´s OCP system (Optimal Chainring Position), som tager højde for mennesket forskelligheder. Det betyder, man kan variere, hvor ovaliteten skal ligge i trådet, så man kan flytte op- og nedgearingen til den position, der passer din personlige kørestil bedst. Alt dette skulle tilsammen give mere power og mindre dannelse af laktat.

//I SKOVEN// Cykelmagasinet har testet ROTOR’s MTB klinger i et 29´er 38/26 setup på et SRAM kranksæt. Før man monterer klingerne, er det en god ide at sikre sig, hvordan de skal sidde i forhold ovaliteten, da man ellers ikke får den ønskede effekt og det vil derimod føles som et meget ujævnt tråd, som kan dræbe enhver rytme. Med til klingerne følger også en grundig instruktion i, hvordan disse monteres korrekt. ROTOR har ydet den gode service at sende nye klingebolte med, da man ikke kan genbruge de bolte, der sidder på SRAM´s kranksæt.
Efter montage, hvor forskifteren lige skulle justeres i højden, var Cykelmagasinet spændte på, om skiftet på klingerne ville lide under den ovale form, men det føles heldigvis helt normalt og gearskiftet sker hurtigt og præcist. Ved de første par tråd ud til skoven mærker man umiddelbart ikke den store forskel, men i skoven mærker man det langt tydeligere. Der hvor det er mest udpræget er på bakkerne i tungt tråd. Man kan tydeligt mærke, hvordan man lettere overkommer det døde punkt, hvor man med normale runde klinger ofte nogle gange ligefrem kan blive helt fanget, hvis man mister momentum. Det er svært at måle i skoven, om det direkte giver mere power. Men følelsen er god og de giver et behageligt tråd, hvor Cykelmagasinet umiddelbart tror ROTOR, når de siger, at risikoen for knæskader kan reduceres.
ROTOR lover også mindre laktatdannelse (mælkesyre), men dette er igen svært at måle. Ved høj intensitet under testen blev benene stadig fyldt op med mælkesyre og spørgsmålet er så bare, om man havde kørt hurtigere eller længere inden syreophobningen kom?
ROTOR klingerne ændrer helt sikkert følelsen af det døde punkt i trådet. Om det giver mere power og mindre laktat har vi haft lidt svært ved at vurdere, men vi er på Cykelmagasinet blevet glade for at køre med ROTOR klingerne i skoven. Og om det er landevej eller i skoven, så ser det lirens ud med de ovale klinger, dog til en pris, der kan mærkes.
Klingerne fås til både trible, double og single setup i med flere forskellige tandkombinationer, så der altid findes en variant, som matcher netop det setup og dine præferencer.

//KORT OG GODT// Cykelmagasinet er overbevist om, at de ovale klinger er kommet for at blive, men prisen ligger i den højere ende, når man samtidig tager in mente, at du oftest kommer til at stå med et sæt runde ’ubrugelige’ klinger i overskud efter montage.

O SYMETRIC klinger

Posted on: november 20th, 2012 by velo_admin

Et kig ned på pedalarmene afslører, at noget ikke er som det plejer. De roterende assymetriske klinger fra franske O SYMETRIC skiller sig i den grad ud fra de sædvanlige runde roterende dele på cyklen og ligner intet, man har set før. Og dog. For der var været flere bud på at komme over det, der betegnes som ‘det døde punkt’, hvilket netop leder over til, hvorfor klingerne ser ud, som de gør. Momentet for ens tråd varierer med pedalarmenes rotation og er kraftigst i punktet, umiddelbart efter at pedalarmene har stået vandret. Modsat har man kraftigt reduceret moment i den fase af trådet, hvor pedalarmene står lodret. En rund klinge har samme gearing igennem hele trådet, mens den assymetriske klinge gearer henholdsvis op og ned i de to positioner.

//POWER TO THE PEOPLE// Formen på O SYMETRIC klingen udnytter punktet i trådet med størst moment ved at ‘lægge tænder til’ og geare op i dette punkt. Man trækker altså i praksis et større gear i ens ‘powerpunkt’. De to flade sektioner på klingen svarer til, at man har trukket tænder fra og reducerer således gearingen til det ‘døde punkt’ i trådet. Men virker det? Teorien giver mening rent mekanisk og Cykelmagasinet oplevede tydeligt en bedre udnyttelse af det større moment i powerpunktet. Men det kan måske virke overraskende, at den kraftige nedgearing er dét, der kræver den største tilvænning. For langt størstedelen af verdens cyklende befolkning er runde klinger en standard, man har vænnet sig til og ud fra et ergonomisk synspunkt en standard mange har lært at kompensere for. Man er med andre ord ikke vant til den hjælp, der kommer én til undsætning i form af nedgearingen i pedalarmenes lodrette position. Med den tillærte kompensation opleves resultatet af O SYMETRIC’s hjælp som et meget ujævnt tråd – på den første tur! Allerede på anden og tredje tur begynder benene at tage imod den indbyggede op- og nedgearing.

//TRÆD TIL// O SYMETRIC giver et overskud i trådet, når man har pres på pedalerne og især kan det mærkes, når vejen begynder at hælde opad. Cykelmagasinet erfarede en klar fordel i nemmere at kunne administrere sit tråd på bakkerne og holde gang i trådet. Folk, der normalt kører høj kadence, vil måske umiddelbart have lyst til at køre et højere gear end vanligt, da man føler man sagtens kan træde det. Det skal man blot være opmærksom på, hvis man gerne vil bibeholde den høje kadence. Medmindre man kører med wattmåler eller selv er god til at træde jævnt under hele turen, er der lange perioder, hvor man ikke har så stort et pres på trådet. Her oplevede Cykelmagasinet at trådet havde tendens til at blive en anelse hakkende selv efter flere tures tilvænning. Stående i pedalerne oplevedes samme fordel i powerpunktet, men ved deciderede spurter vil det kræve en ‘rigtig’ sprinter til at tumle gearingsforskellen eller en knap så aggressiv assymetri. Det føltes til tider som om, at ‘hjælpen’ startede for tidligt og sluttede for sent, og at overgangen mellem de to gearinger på klingen er for voldsom.

//MONTERING, KVALITET OG PRIS// Holdt op imod at købe keramiske kuglelejer til alle bevægelige dele på cyklen er assymetriske klinger en billigwatt-gevinst. Over længere tid oplevede Cykelmagasinet desuden mindre stress og mindre mælkesyredannelse i især baglåret, der typisk står for at komme over pedalarmenes lodrette position. Montering gik stort set smertefrit uden brug af den medfølgende chaincatcher, men vejledningen virker en anelse uprofessionel og kvaliteten af klingerne føles ikke umiddelbart særligt robust. Klingerne fås enkeltvis og til både Shimano/SRAM, Campagnolo og mountainbike.

//KORT OG GODT// O SYMETRIC giver et overskud i trådet, der opleves bedst i situationer med højt pres, men O SYMETRIC har tendens til at tage toppen af eksplosiviteten. Cykelmagasinet vurderer, at det i højere grad er et værktøj for specialister og ikke umiddelbart for alle.

Redigeret: Efter henvendelse fra Mensch Machine er anmeldelsen redigeret, idet assymetri bedre beskriver klingernes form end oval, som Cykelmagasinet fejlagtigt havde brugt.

Stronglight Bio Concept CT2

Posted on: oktober 18th, 2011 by velo_admin

Principperne for de ovaliserede klinger er kort fortalt, at der tilstræbes et mere rundt tråd ved, at de døde punkter i trådet elimineres (læs eventuelt testen af Rotor i Cykelmagasinet 028). Den umiddelbare forskel på Rotor og Stronglights klinger er, at ovaliseringen er ganske lidt større på Stronglights klinger samtidig med, at Bio Concept klingerne ikke giver mulighed for indstilling af forskellige positioner. Dette har både en negativ og en positiv effekt. Føler man sig ikke til rette, med Stronglights standardposition, vil disse klinger være stort set ubrugelige, da der ikke er mulighed for at fin-tune klingernes position til din position og dit bevægelsesmønster. Dog giver denne faste position Stronglight mulighed for 100 procent at tilpasse skifteegenskaberne til klingernes position, hvilket tydeligt mærkes idet, kæden skifter let og elegant fra stor til lille klinge og omvendt. Selv ved stående kraftfuldt tråd frygter man ikke et mislykket gearskifte.

//VIDENSKAB KONTRA FØLELSE// Om man er til den nye trend med ovale klinger eller går den traditionelle vej er efterhånden et spørgsmål om religion, smag og ikke mindst tilvænning. Cykelmagasinet har i testperioden været meget glade for klingerne fra Stronglight. Vi kan dog hverken videnskabeligt be- eller afkræfte om disse klinger giver bedre resultater i sidste ende. Eneste konkrete svar må være, at det fungere umiddelbart meget godt. Efter en kortere tilvendingsperiode, føles trådet naturligt rundt og man får for alvor glæde af det effektive tråd, hvor man føler man kan træde mere i pedalerne, da tiden hvor pedalerne befinder sig i det effektive område er forøget.

//LETVÆGT// Med en imponerende lav vægt på små 130 gram, udmærker Bio Concept CT2 klingerne sig i forhold til stort set alle andre konkurrenter. Denne lave vægt har dog desværre også negativ indflydelse på klingernes stivhed, som lader noget tilbage at ønske. Monteret på et stift kranksæt og en stiv ramme, er der dog ikke hverken med hensyn til skiftefunktion eller kraftoverførsel oplevet nævneværdige problemer i testperioden. Men er du en tungere og mere kraftfuld rytter, er denne pointe værd at tage med i overvejelserne.

//FRIKTION// CT2-overfladebehandlingen bevirker, at skift klingerne imellem foretages let og ikke mindst nærmest lydløst, ligesom kædens normale syngen hen over klingerne ligeledes er væsentlig mere lydløs. Historien siger, at en sådan overfladebehandling ofte har en forholdsvis begrænset levetid, men Cykelmagasinet har dog observeret både ved denne test ligesom tidligere test af CT2-overfladebehandlede klinger fra Stronglight, at den er yderst slidstærk og ikke umiddelbart lader sig nedslide. Denne mindsket friktion er både med til at nedsætte slid på klinger og kæde, ligesom der i testbænken sikkert kan måles en minimal watt-besparelse – hvis man kigger på de sidste decimaler. Klingerne fås kun til standard BCD 130 (Shimano/SRAM) kranksæt, men ifølge Stronglight ventes de senere at også at kunne leveres til BCD 135 (Campagnolo).

//KORT OG GODT// Udseendemæssigt er disse klinger meget neutrale. Med deres lettere spinkle minimalistiske design og den matsorte overflade vil disse klinger matche næsten enhver cykel uden umiddelbart at påberåbe sig den store opmærksomhed. For klingernes funktion, vægt og udseende fortjener Stronglight topkarakter, men den detalje, at det kun er personer, som finder sig til rette med netop Stronglight’s standard position, trækker desværre mærkbart ned i den samlede vurdering.