Posts Tagged ‘tempo’

Velomore tester FUSION TEMPO

Posted on: marts 5th, 2024 by Nikolaj Hebsgaard No Comments

Velomore tester FUSIONs lynlåseløse TEMPO-trøje, der har bragt mangen en ColoQuick-rytter til tops på podiet. Er trøjen enden på race suit’et som vi kender og elsker det?

Da FUSION sidste år præsenterede deres nye trøje til Team ColoQuick, gjorde den sig særligt bemærket ved ikke at have nogen lynlås. ”Bedre aerodynamik” og ”hurtigere end et race suit” lød argumenterne om trøjen, der er udviklet i samarbejde med bl.a. ryttere fra det danske kontinental-team.

Indrømmet, jeg havde det umiddelbart meget sværere med en lynlåsløs cykeltrøje, end jeg havde det med skivebremser på en landevejscykel. Det virkede bare forkert at gå tilbage til noget, der reelt er en t-shirt. Og som en der har været rigtigt glad for de stramme race suits, var det en ekstra bajmand hvis en ”t-shirt” skulle gøre en ende på heldragten.

TEMPO!

”T-shirten” er en del af FUSIONs TEMPO! kollektion, som fokuserer på ultimativ fart. Med til TEMPO-trøjen hører et par cykelshorts, som er optimeret til at fungere optimalt sammen med den lynlåsløse trøje – og det er denne kombo, som giver en watt besparelse på højde med et racesuit, eller bedre endda.

Da man ikke længere skal have en lynlås som løber gennem trøjen, har FUSION formået at skabe en trøje, som sidder endnu tættere til kroppen end normale cykeltrøjer. Derfor er trøjen også mere komfortabel end en regulær cykeltrøje, påstår FUSION.

Torsoen består af en glat metervare og på ryggen er der tre lommer, som en cykeltrøje bør have. Ærmerne er udrustet med lodrette render for at forbedre aerodynamikken, ligesom vi kender det fra de fleste aerotrøjer og race suits. Et elastik bånd i bunden af trøjen sørger for, at trøjen ikke begynder at krybe opad når man sidder på cyklen.

TEMPO-shortsene er i et high-tech materiale, som er både vandresistent og hurtigt tørrende, ligesom man kender det fra FUSIONs populære SLi cykelshorts. Derudover yder de en let kompression. Som en særlig detalje, fremhæver FUSION selv, at midterstykket på ryggen af shortsene er forstærket, så det ikke bliver gennemsigtigt når det strækkes på rytteren, hvilket vi faktisk er glade for (hvem har ikke siddet og kigget på en noget nær bar numse, fordi shortsene var blevet for strukket).

Sidst men ikke mindst, er det værd at nævne, at bengabene er udrustet med silikonebånd for at holde dem på plads.

PÅ LANDEVEJEN

Er man vant til race suits, enkeltstartsdragter eller bare helt almindelige cykeltrøjer, er TEMPO-trøjen en helt ny oplevelse. På en og samme tid sidder trøjen tæt og komfortabelt på en måde, der ikke helt minder om nogle af de andre beklædningsgenstande. Den er helt sin egen.

Tætsidden uden at være ukomfortabel. Samtidig føles den hurtig, og så snart man sidder på cyklen føles det som om, at TEMPO-shorts og -trøje smelter sammen i en hurtig enhed. Jeg havde mange forestillinger om TEMPO-trøjen på forhånd, den ville sikkert være alt for stram, krybe op på cyklen og være svær at få af.

Men alt sammen blev gjort til skamme og hvad der overrasker mig mest, er hvor godt trøjen sidder når man for alvor pakker sig henover styret. For den sidder som den skal, på sin plads! Elastikbåndet formår at holde trøjen på plads uden at det sidder specielt stramt om livet. Og det giver en reel oplevelse af fart.

Læs også: Aerogains: Sådan øger du din gennemsnitsfart

Det er naturligvis umuligt at efterprøve FUSIONs påstande om fart, men med deres egne forsøg på cykelbanen i Odense, og med så kompetent en aero afficionardo som Frederik Muff med inde over udviklingsprocessen, er der ingen tvivl om, at deres påstande holder stik.

Om ikke andet, fik ColoQuick-holdet sat en tyk streg under sættets hurtighed i forårets A-løb sidste år, hvor de vandt en masse og i et sidevindsrodeo, vist nok fik hele holdet i top 15. Jeg føler mig i hvert fald hurtig i TEMPO- sættet, men hvad vigtigere er, føler jeg mig ekstrem komfortabel og tilpas, hvilket jeg ikke havde forventet. Nu glæder mig jeg bare til at det bliver sommer, så jeg kan komme ud og ræse i TEMPO-sættet.

FACIT

TEMPO-trøjen kommer indtil videre i 3 forskellige farver, og så har jeg på Instagram set en DK-version, som nok skal blive populær til Gran Fondo VM i Aalborg senere på året. Og det er måske meget godt, for meget tyder på, at TEMPO-trøjen har potentialet til at blive en N+1 trøje. Foruden at være hurtig, er TEMPO-virkelig komfortabel og dejlig at have på.

Læs også: Se alle fordelene ved et Velomore abonnement

Normalt ville jeg sige behagelig eller komfortabel, men TEMPO er virkelig dejlig og sidder som man gerne vil have en cykeltrøje til at sidde. Kombineret med de tilhørende cykelshorts, har man det ultimative cykelsæt til komfort og fart. Alt i alt er TEMPO-sættet et gedigent cykelløbssæt og jeg må bare erkende, at jeg er blevet hooked på at køre uden lynlås.

INFO

Vurdering: 5/5.
Pris for trøje: 1.500 kr.
Pris for cykelshorts: 1.800 kr.
Mere info trøje: www.fusionworld.com/tempojersey
Mere info shorts: www.fusionworld.com/tempobibs

Velomore reviews FUSION TEMPO

Posted on: januar 1st, 2024 by Nikolaj Hebsgaard No Comments

Faster than a race suit and without a zipper. The FUSION TEMPO claims to be the ultimate speed garment and we set out to see if that’s true.

When FUSION presented their new jersey for Team ColoQuick last year, it stood out by not having a zipper. “Better aerodynamics” and “faster than a race suit” were the arguments for the jersey design, which was developed in collaboration with riders from the Danish continental team.

I’ll admit, I initially struggled a lot with a zipperless cycling jersey, much more than I did with disc brakes on a road bike. It just felt wrong to go back to something that’s essentially a t-shirt. As someone who has really enjoyed the tight race suits, it was an extra hurdle if a “t-shirt” was going to replace the skinsuit.

TEMPO!

The “t-shirt” is part of FUSION’s new TEMPO! collection, which focuses on ultimate speed. The TEMPO jersey comes with a pair of cycling shorts optimized to work seamlessly with the zipperless jersey – and it’s this combo that provides a watt saving comparable to a race suit, or even better.

Since there’s no longer a need for a zipper running through the jersey, FUSION has managed to create a jersey that fits even closer to the body than normal cycling jerseys. Therefore, the jersey is also more comfortable than a regular cycling jersey, claims FUSION. The torso is made of smooth fabric, and on the back, there are three pockets, as a cycling jersey should have. The sleeves are equipped with vertical seams to improve aerodynamics, as we know from most aero jerseys and race suits. An elastic band at the bottom of the jersey ensures that it doesn’t crawl up when riding.

The TEMPO shorts are made of a high-tech material that is both water-resistant and quick-drying, just like FUSION’s popular SLi cycling shorts. Additionally, they provide light compression. As a special detail, FUSION highlights that the back panel of the bibs is reinforced so it doesn’t become see-through when stretched on the rider, which we actually appreciate (who hasn’t sat and looked at nearly bare buttocks because the shorts had stretched too much?). Last but not least, it’s worth mentioning that the leg hems are equipped with silicone bands to keep them in place.

ON THE ROAD

If you’re used to race suits, time trial suits or just regular cycling jerseys, the TEMPO jersey is a completely new experience. Simultaneously snug and comfortable in a way that doesn’t quite resemble any other garment. It’s in a class of its own. Snug without being uncomfortable. At the same time, it feels fast, and as soon as you’re on the bike, it feels like the TEMPO shorts and jersey merge into one fast unit.

I had many preconceptions about the TEMPO jersey beforehand; it would surely be too tight, crawl up while cycling and be difficult to take off. But all of that was proven wrong, and what surprises me the most is how well the jersey fits when tugging into that aeroposition on the bike. Because it sits just right. It sits in place!

The elastic band manages to keep the jersey in place without being particularly tight around the waist. And it gives a real sense of speed. Of course, it’s impossible to verify FUSION’s claims about speed, but with their own experiments on the track in Odense, and with such a competent aero enthusiast as Frederik Muff involved in the development process, there’s no doubt that their claims hold true.

If nothing else, the ColoQuick team really demonstrated the speed of the kit in the spring A races, where they dominates everything winning when it suited them and in a crosswind rodeo, apparently got the entire team in the top 15.

At least I feel fast in the TEMPO set, but more importantly, I feel extremely comfortable and at ease, which I didn’t expect. Now I’m just looking forward to the summer so I can get out and race in the TEMPO set.

CONCLUSION

The TEMPO jersey comes in 3 different colors so far, and I’ve seen a DK version on Instagram, which will probably become popular for the Gran Fondo World Championships in Aalborg later this year. And that’s perhaps very good because there are many indications that the TEMPO jersey has the potential to become an N+1 jersey.

Apart from being fast, TEMPO is truly comfortable and delightful to wear. Normally I would say comfortable or pleasant, but TEMPO is really delightful and fits the way you want a cycling jersey to fit. Combined with the corresponding cycling shorts, you have the ultimate cycling kit for comfort and speed.

All in all, the TEMPO set is a solid cycling kit, and I just have to admit that I’ve become hooked on riding without a zipper.

INFO

Verdict: 5/5.
Jersey price: 200 €
Bib price: 240 €
More info jersey: www.fusionworld.com/tempojersey
More info bibs: www.fusionworld.com/tempobibs

Månedens interval: Lang tempo

Posted on: maj 19th, 2023 by Malte Therkildsen No Comments

Er du klar til at køre medio? Maj måneds intervaller er et godt gammelt tempo-interval, eller medio som det også bliver kaldt. Et langt et af slagsen vel og mærke.

Vores huscoach, Malte Therkildsen, har været ond i sulet denne måned og fundet et meget langt tempo interval frem til os. Perfekt til dem, som skal sydpå og køre i bjerge, enkeltstarter eller går efter solohugget til motionscykelløb.

Denne måneds intervaltræning er endnu en simpel en af slagsen. Dog en anelse mindre hård end VO2max træningen sidste måned. Nogle vil måske være uenige med mig!

Månedens interval er nemlig et langt interval. Et 2 timers tempo (Z3) interval, nærmest en lang enkeltstart hvor du kører så høje watt du kan, uafbrudt, uden pause i 120 min. Intervallet er på mange måder lige så effektivt som en hård VO2max træning, og det er faktisk vigtigt at du betragter den her træning som en HIT træning i din ugentlige træningsplan.

Så hvis du benytter dig af en periodisering hvor 2-3 hårde/HIT træninger om ugen er ideelt, så skal den her session være en af de sessioner. Selvom zone 3/tempotræning normalvis ikke bør betragtes som en meget hård træning, eller HIT, så er den her session en smule anderledes.

Grunden til at den skal betragtes som en hård træning er pga. længden. Jeg er ikke den store tilhænger af korte Z3 intervaller, eller rettere, træninger med 10-40 min i Z3. Efter min mening er det ikke stressende nok for de fleste. Det er det naturligvis, hvis man kommer lige fra sofaen. Man kan også benytte kortere tid i Z3 på de “lette” dage imellem HIT træninger. Noget jeg ofte gør brug af i praksis.

Jeg er dog stor tilhænger af meget lange og udmattende Z3 sessioner. Alt under FTP er et stort mudret billede. Fra et fysiologiskperspektiv er der ikke rigtig nogle store forskelle på alt fra lav Z3 til høj Z4, så længe du er under FTP.

Det der gør forskellen er tiden du kan holde ved de forskellige intensitetszoner. Klart at du kan holde Z3 watt i længere tid end Z4. Og det er kombinationen af tid og intensitet (under FTP) der er afgørende for hvor meget du får ud af træningen.

Intervallet
Start med en opvarmning på 5-20 min. Hvis du er presset på tid, kan du springe opvarmningen over og starte intervallet i lav Z3. Intervallet kan køres på hometrainer eller udenfor, hvis du cykler intervallet udenfor er det vigtigt at du benytter dig af en rute, hvor du kan køre relativt uforstyrret, uden for mange stop i løbet af de 2 timer. For mange vil det være en rundstrækning med et minimum af sving. Ideen bag intervallet er, at du skal køre så høje watt som muligt i løbet af en 2 timers periode. MEN samtidig holde en anelse igen.

Det mest fornuftige for de fleste vil være at køre mellem 75-92% af FTP i 2 timer. Men der bør altid være lidt mere at give af. 10-20 watt. I perioder hvor du forsøger at peake din form, kan det dog være fordelagtigt at køre tættere på FTP. Er du meget erfaren ud i lange efforts som denne, kan du forsøge at ligge på 90-95% af din 2 timers peakpower, og køre tættere på de 100% hvis du er på vej mod et formpeak.

Forsøg at køre så stabile watt som muligt. Det er nærmest ligesom et langt bjerg, eller en enkeltstart uden store variationer i watt. Gør alt hvad du kan for ikke at komme over din FTP. Det er dog OK at starte konservativt ud, faktisk anbefaler jeg det, og så gradvist øge wattene under intervallet. Du kan også køre intervallet på en lidt mere varieret måde (hvis 2 timer ved samme watt keder dig).

F.eks kan du dele intervallet op i 15 minutters bider i forskellige dele af zonen. Men hold det stabilt og undgå “spikes/angreb” over FTP. Hvis du kører efter RPE (oplevet hårdhed), er det ideelt at du starter ud med 5-6 RPE ud af 10, men hvor din RPE gradvist bliver højere og højere som tiden går. De sidste 30 min skulle gerne ligge på 7-8 RPE.

Læs også: Månedens interval: VO2max

Pulsen er lidt irrelevant. Det er bedst at køre den her slags intervaller efter watt og/eller RPE. Slut af med 5-10 minutter roligt i Z1 – Z2 efter du har kørt intervallet færdigt. Det kan også være en fin ide at inkludere det her lange tempointerval under en lang træningstur, særligt hvis du har planer om at køre La Marmotte eller andre alpemaratons. Hvis du har planlagt at køre 3-5 timer, så start med det her interval, og kør rolig Z1 – Z2 den resterende del af tiden.

Hvorfor er det et godt interval?
Det er det fordi det er et interval som de fleste cykelryttere, uafhængig af niveau, kan køre. Hvis man er i halvdårlig form, så vil wattene bare være lavere, men det burde stadig være muligt at køre intervallet. Hvis du er i meget god form, kan du måske køre intervallet i høj Z3 eller lav Z4.

Hvis du er i knap så god form, kan du køre det i høj Z2 og lav Z3. Samtidig er det også min erfaring, at det er et interval rigtig mange nyder. Det virker til, at mange godt kan lide at køre lang tid i Z3, fordi det er hårdt, men ikke for hårdt. Det føles tilfredsstillende. Det er også et interval som du kan køre hele året rundt, ligegyldigt hvor du er i træningsplan og periodisering. Fysiologisk set er det ikke lige så udmattende som træning over din FTP.

Læs også: Hvordan undgår du at sygdom spolerer din træning?

De fysiologiske årsager til, at intervallet er effektivt er mange. Et par af dem er:

1) Der er en del forskning som viser, at store mængder moderat intensitet er mere effektivt ift. dannelsen af nye kapillærer i musklerne end Z1-2 og HIT træning. Dannelsen af nye kapilærre er en meget vigtig tilpasning i kroppen når man gerne vil være en bedre cykelrytter.

2) Det stresser det vaskulære system mere end Z1 – Z2, uden at være lige så udmattende som HIT træning.

3) Det er effektivt ift. dannelse af flere mitokondrier i musklerne. Nogle studier viser endda at det er mere effektivt end store mængder Z1 – Z2.

4) En af de ting som der sker ved udmattende træning er at vi ser en reduktion i muskelglykogen depoter (dvs. vi løber mere og mere tør for kulhydrat/brændstof). Vi ved fra forskningens side, at lave mængder kulhydrat i musklerne sætter gang i en kaskade af signaler i kroppen som er ansvarlige for at vi kommer i bedre form. En lang zone 3 træning, til tæt på udmattelse, vil være særdeles effektivt ift. at reducere mængden af glykogen i musklerne og sætte gang i aktiveringen af de signalveje i musklerne som vi er ude efter.

5) Det er til en vis grad løbsspceifikt, naturligvis ingen variation i intensitet, og perioder med høj intensitet som de fleste cykelløb herhjemme indeholder. Men det træner dig til at holde høje watt i meget lang tid, som hvis du sidder i solo udbrud eller skal køre lange stigninger. De fleste cykelløb resultere i et meget højt gennemsnitswatt over en tidsperiode på 2-3 timer.

Mine anbefalinger
1) Hvis du er relativt utrænet, lige er begyndt at træne igen eller er relativ ny i meget lange intervaller, har du 2 muligheder ift. det her interval. Du kan enten starte med at køre 40-60 min zone 3, og progressivt øge længden af intervallet i løbet af 2-4 uger. Mulighed 2 er at du kører 2 timer i høj Z2/lav Z3.

2) Som nævnt tidligere i artiklen, anbefaler jeg at køre 90-95% af din 2 timers all-out power. Dvs sørge for at have lidt igen i tanken.

3) I perioder hvor du forsøger at peake din form, kan det være en fin ide at køre all out. Begræns det til 2-4 træninger som er all-out i en peak periode.

4) Den her intervaltræning skal betragtes som en hård/HIT dag i din plan.

5) Det er vigtigt at du har nok kulhydrat lagret i dine muskler til den her træning. Sørg for at dine depoter er fyldt op inden du starter, og ideelt set indtag minimum 90 g kulhydrat per time i løbet af turen.

6) Varier din kadence i løbet af intervallet! Eksempelvis skift mellem 10 min ved 60 rpm, 10 min 70 rpm, 10 min 80 rpm, 10 min 50 rpm. Eller lignende. Skift mellem lav, moderat og høj kadence og gør det lange interval en smule sjovere. Det er nemmere at holde fokus og på den måde går tiden hurtigere. Lav kadence har også den fordel at rekruttere flere af dine muskelfibre, især dine mindre udholdende muskelfibre (type 2). Når du i højere grad aktiverer dem, samtidig med at du kører i Z2-Z3, træner du dem fra et mere oxidativt synspunkt. Dvs du gør dem mere udholdende! Det vil øge dit overordnede niveau og præstation i alle zoner.

7) Jeg vil anbefale at du kører den her interval træning 1 – 2 gange om ugen i en periode
på 4 – 8 uger, før du skifter fokus.

God fornøjelse! Som altid, skriv til Velomore eller til mig direkte på maltetherkildsen@gmail.com eller på sociale medier hvis du har spørgsmål til intervaltræningen!

// Malte Therkildsen, Therkildsen People & Performance