17.02.2011
Test Test

CAS: Appel kan nås inden Touren

For parterne i sagen, det vil sige UCI (og WADA, red.) mod Alberto Contador, kan blive enige om at fremskynde sagen.
– Parterne kan have forskellige synspunkter, specielt når atleten ikke er suspenderet gennem sagsforløbet. Såfremt parterne ikke kan blive enige om en fremskyndet proces, vil CAS fastsætte tidsfrister ifølge reglerne, siger CAS generalsekretær Matthieu Reeb til VeloNation.
Hvis UCI vælger at appellere den spanske frifindelse senest den 24. marts, kan der forelægge et skriftligt svar den 26. april, og en høring vil finde sted 4-5 uger senere, det vil sige senest den 31. maj. Derfra kan der træffes en beslutning senest ultimo juni måned.
Men det kræver, at visse forudsætninger opfyldes.
– Den tidsramme fungerer kun, såfremt parterne ikke forlanger forlængelse til indlevering af materiale, kræver yderligere ekspertvurderinger, ikke forlanger endnu en udveksling af dokumentation eller er tilgængelige til høringen som foreslået af CAS. Medmindre reglerne misbruges, kan CAS garantere for parterne får nødvendig tid i overensstemmelse med parternes procerettigheder. Så konklusionen er den, at det er muligt med en CAS afgørelse ultimo juni 2011, men det afhænger af mange ting og parternes evne til at skabe hurtig fremdrift, siger Matthieu Reeb.
Det dufter af, at CAS kan se en teoretisk mulighed, men mellem linjerne åbnes der, at der ikke skal særlig meget til for at spolere den tidsplan.
UCIs præsident Pat McQuaid har sagt, at såfremt der appelleres, bliver det UCI, der gør det. Men WADA vil bombesikkert kigge UCI over skulderen, og WADA har et måske usikkert, men interessant kort, gemt i trikotærmet: blødgørertesten.
Den er så småt ved at blive gjort gyldig, og der har været kritiske røster fremme med, at Clenbuterol indholdet i Alberto Contadors positive prøver kan komme fra blod tappet tidligere på sæsonen, hvor han tog Clenbuterol for at tabe sig ifølge anonyme Astana kilder.