Privatlivspolitik

 1. Introduktion

1.1 Velomore.dk behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

 

 1. Dataansvarlig

2.1 GB Grafisk A/S, Søndergade 25, 8464 Galten CVR-nr. 88 11 25 12, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

3.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

 1. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
 2. IP-adresser.
 3. Personoplysninger som du selv giver os, eksempelvis i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice
 4. Økonomi- og betalingsoplysninger

 

 1. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

4.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 1. at levere det eller de blade du abonnerer på;
 2. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
 3. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
 4. for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som GB Grafisk A/S har.

4.2 Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:

 1. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1. a-c.

4.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
 2. Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer velomore.dk dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage. 
 3. Hvor behandlingen er nødvendig for, at cykelmotion.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer velomore.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
 4. Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler cykelmotion.dk opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

 5. Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor.

 

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. 

 

5.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

 

 1. Overførsel af personoplysninger

6.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

 

6.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

 

6.3 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

6.4   Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 6 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

 

 1. Kontaktoplysninger

7.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os på:  GB Grafisk A/S, Søndergade 25, 8464 Galten CVR-nr. 88 11 25 12, e-mail: info@velomore.dk