Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på velomore.dk, indgår du aftale med GB Grafisk A/S. Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail.

Sådan fungerer dit abonnement

Magasinet fremsendes senest på udgivelsesdatoen. Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges. Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

 

Betaling

Du kan betale dit abonnement med Dankort, kreditkort eller MobilePay, og ved køb accepterer du, at GB Grafisk A/S automatisk kan trække betalingen. Vi trækker pengene på selve bestillingsdagen eller få dage efter. Bemærk, at der kan gå op til flere måneder, fra du har bestilt, til dit fysiske blad udkommer, afhængig af hvor lang tid der er til næste udgivelse.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du køber dit abonnement. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin eller har oprettet dig som bruger på velomore.dk.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til GB Grafisk A/S, Søndergade 25, 8464 Galten GB Grafisk A/S refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for portoudgifter.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for.

Abonnementet skal opsiges inden bindingsperiodens udløb ellers vil dit abonnement automatisk blive fornyet og ny bindingsperiode på 12 mdr. er gældende.

Opsigelse af abonnementet sker under din profil på velomore.dk eller via mail: abonnement@velomore.dk

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

 

Ændring af dine oplysninger

Hvis du vil foretage ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af betalingsperiode med mere, gøres det ved at logge ind med dine login-oplysninger på velomore.dk. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, de skal træde i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

 

Ændringer i vilkår og priser

GB Grafisk A/S kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

GB Grafisk A/S kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne på velomore.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

 

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine data ved at kontakte GB Grafisk enten telefonisk eller via mail. Se mere om vores privatlivspolitik under punktet ‘Privatlivspolitik’ længere nede på siden.

 

Kortoplysninger 

Når du handler hos GB Grafisk behandles kortoplysningerne af NETS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, Visadankort og Paypal. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

 

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –  http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse gbgrafisk@gbgrafisk.dk

 

Andet

Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 86 94 30 88. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.

GB Grafisk A/S Søndergade 25, 8464 Galten CVR: 88 11 25 12

Samtykke

Samtykke ved køb Når du lægger en ordre med velomore.dk, skal du taste personlige data som navn, adresse, e-mail og eventuelt telefonnummer. I forbindelse med dit køb, giver du os samtykke til at opbevare dine data, samt bruge dem for at fuldføre vores forpligtelse overfor dig.

Derudover forbeholder vi os retten til at kontakte dig via mail og telefon med nyheder og tilbud fra Velomore-universet.

Bliver data delt med tredjeparter? Ingen personlige data bliver solgt til tredjeparter.

Hvilke data gemmes, og hvor længe? Vi gemmer relevant data så længe vi er ansvarlige i henhold til dansk regnskabslovgivning. For at beskytte dig mod svig, gemmer vi også din IP-adresse.

Rettigheder til data I henhold til GDPR har du ret til adgang til de data vi har gemt om dig. Du har også ret til at få de data vi har gemt slettet.

Håndtering af personlig data Hvis du mener, at vi ikke overholder vores forpligtelser i forbindelse med håndtering af personfølsomme data, kan du også kontakte Datatilsynet.

Privatlivspolitik

 1. Introduktion

1.1 Velomore.dk behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

 

 1. Dataansvarlig

2.1 GB Grafisk A/S, Søndergade 25, 8464 Galten CVR-nr. 88 11 25 12, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 1. Kategorier af personoplysninger

3.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

 1. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
 2. IP-adresser.
 3. Personoplysninger som du selv giver os, eksempelvis i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice
 4. Økonomi- og betalingsoplysninger

 

 1. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

4.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 1. at levere det eller de blade du abonnerer på;
 2. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
 3. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
 4. for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som GB Grafisk A/S har.

4.2 Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:

 1. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1. a-c.

4.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
 2. Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer velomore.dk dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.
 3. Hvor behandlingen er nødvendig for, at cykelmotion.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer velomore.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
 4. Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler cykelmotion.dk opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

 5. Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor.

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

 

 1. Overførsel af personoplysninger

6.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

6.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6.4   Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 6 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

 

 1. Kontaktoplysninger

7.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os på:  GB Grafisk A/S, Søndergade 25, 8464 Galten CVR-nr. 88 11 25 12, e-mail: info@velomore.dk