16.01.2011
Andreas Ø. Pedersen

Tom Lund genvalgt som DCU-formand

Kongressen var uden sensationer, og foregik i en behagelig stemning.

Tom Lund blev genvalgt som formand for to år. Bestyrelsesmedlem Erik Steen Jørgensen blev genvalgt for to år, bestyrelsesmedlem Bjarne Kratholm blev genvalgt for to år
og endelig blev Jørgen Guldborg genvalgt for et år som suppleant. Alle blev valgt uden modkandidater.

Dermed er bestyrelsen i DCU uændret.

Den samlede bestyrelse består af formand Tom Lund, næstformand Jan Rasmussen, Erik Steen Jørgensen, Bjarne Kratholm, Bjarne Olsen og Jesper Schack samt suppleant Jørgen Guldborg.